Lesser Poland Neolithic Ceramic Reconstructions 3D Models

42
-
0

Element realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki NCN 2013/09/B/HS3/03334: Ceramika, jako nośnik idei i znaczeń w społecznościach wczesnorolniczych w dorzeczu górnej Wisły. Studia w skali mikro- i makroskopowej z wykorzystaniem metod badawczych z zakresu nauk przyrodniczych i technik cyfrowych.

Realization of NCN project no. 2013/09/B/HS3/03334