#01_STYLIZED PBR CHARACTER - 3D model by Valentina Bragato (@bragatova) [fb2b472] - Sketchfab