พระพุทธรูปปางสมาธิ - 3D model by VR Siam (@saenpich) [6f84d17] - Sketchfab