ใบเสมาจำหลักภาพพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระเจ้าพิมพิสาร - 3D model by VR Siam (@saenpich) [a4dd46f] - Sketchfab