Happy Birthday Sal! - 3D model by MrsM (@MrsM) [1e84a21] - Sketchfab