House2 - 3D model by irynaeksaeva (@irinagurzhiy) [c696c50] - Sketchfab