มาลินี / Silpa Bhirasri wife's - 3D model by นิทรรศการประติมากรรมสามมิติ (@Achawinp) [8fba620] - Sketchfab