Stylized Lantern - 3D model by anastasia_samarska (@anastasia_samarska) [ede4e97] - Sketchfab