Senasis skalvių palikimas - Viešvilės kapinynas 3D Models

13
-
0

Šiame rinkinyje pristatomi Viešvilės kapinyne, Jurbarko r. sav., Viešvilės sen. archeologinių tyrimų metu rasti radiniai. Vėlyvojo geležies amžiaus laidojimo paminklas reprezentuoja Nemuno žemupyje gyvenusių skalvių laidojimo papročių tradiciją, šį paminklą palikusios bendruomenės tarpusavio socialinius ryšius, materialinę kultūrą, kontaktus su aplinkinių kraštų gyventojais.