Avatar of Alexandre Orlans
Namur, Belgium

CGI Artist

Avatar of snefer
 • 3D-Coat
 • Lightwave 3D
 • Maya
Avatar of fxtema
 • 3D-Coat
 • 3ds Max
 • Photoshop
Avatar of matteocastiglia
 • 3D Reconstruction
 • Cinema 4D
 • Photoshop
Avatar of chungkan
 • 3D Reconstruction
 • 3ds Max
 • Maya
Avatar of TOBSn08
 • 3D-Coat
 • Maya
 • Photoshop
Avatar of Bryan.Lassudry
 • 3ds Max
 • Blender
 • Houdini
Avatar of ggeerts
 • 3D-Coat
 • 3ds Max
 • Maya
Avatar of anomalyyy
 • 3ds Max
 • Blender
 • GIMP
Avatar of evanpoliquin
 • Blender
 • Cinema 4D
 • Houdini