Upperuds sågverk, Dalsland 3D Models

3
-
0

Upperuds sågverk (RAÄ Skållerud 86) i Upperud i Skålleruds socken, Melleruds kommun, Dalsland. Sågverk var i bruk från 1660-talet fram till 1960-talet.