Canh Điền - Nông Nghiệp Toàn Diện (@canhdiencom) - Sketchfab
Tuyên Quang, Vietnam

https://canhdien.com/ hướng dẫn trồng trọt và làm vườn, chăn nuôi, thủy hải sản, phát triển nông nghiệp toàn diện. #canhdien