Medalistica 3D - Ordine și medalii din patrimoniul - A 3D model collection by Institutul Național al Patrimoniului (@cimec) - Sketchfab

Medalistica 3D - Ordine și medalii din patrimoniul 3D Models

6
-
0

Decorațiile de război au reprezentat dintotdeauna și la toate popoarele o înaltă cinstire a vitejiei, curajului și spiritului de sacrificiu dovedite pe câmpurile de bătălie.

Anterior intrării României în Primul Război Mondial, la 27 august 1916, cadrul legal existent permitea decorarea militarilor care se distingeau pe câmpul de luptă doar cu însemnele de război ale ordinului „Steaua României” în gradele de cavaler, ofițer și comandor, precum și cu medalia „Virtutea Militară” de război. Conform reglementărilor rămase încă din perioada Războiului de Independență (1877-1878), „Steaua României” se putea acorda tuturor militarilor, iar „Virtutea Militară” era acordată diferențiat: clasa I ofițerilor și clasa a II-a subofițerilor și trupei.

Al doilea ordin național, „Coroana României”, a fost înființat de regele Carol I, în anul 1881. El avea menirea de a răsplăti servicii deosebite aduse statului și se conferea atât militarilor, cât și civililor.

Pentru a răsplăti faptele de eroism și vitejie săvârșite în timpul