Đào Thị Phương Huyền (@daothiphuonghuyen) - Sketchfab
khu 3 - xã cát trù - huyện cẩm khê - tỉnh phú thọ

bác sĩ đào thị phương huyền