Latvijas pilskalni / Latvian hillforts

1

Latvijas pilskalnu 3D modeļi, kas veidoti no brīvpieejas LIDAR datiem LĢIA vietnē lgia.gov.lv/lv/Digit... . Modeļu sākumfaili un fotoattēli pieejami mūsu atvērto datu repozitorijā opendata.latvijas-pi...

Venteru pilskalns 3D Model
Downloadable
Karakapu pilskalns 3D Model
Downloadable
Ogānu pilskalns 3D Model
Downloadable
Sauleskalna pilskalns 3D Model
Downloadable
Aulejas pilskalns 3D Model
Downloadable
Jadlovcu Baterijas kalns 3D Model
Downloadable
Ļaksu pilskalns 3D Model
Downloadable
Dreimaņu pilskalns 3D Model
Downloadable
Mordaiķu pilskalns 3D Model
Downloadable
Dižkalns 3D Model
Downloadable
Viculaiku pilskalns 3D Model
Downloadable
Bogdanu pilskalns 3D Model
Downloadable
Spīdzenieku pilskalns 3D Model
Downloadable
Vasiļa kalns 3D Model
Downloadable
Beitānu pilskalns 3D Model
Downloadable
Liepkalnu pilskalns 3D Model
Downloadable
Driģeņu pilskalns 3D Model
Downloadable
Murānu pilskalns 3D Model
Downloadable
Balbītes pilskalns 3D Model
Downloadable
Černoručjes pilskalns 3D Model
Downloadable
Vinmines pilskalns 3D Model
Downloadable