Avatar of Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum

Troms, Norway

Restaureringsverft for flytende kulturminner.