Avatar of Lime Green Badger

Aberdeenshire - Scotland, Aberdeenshire - Scotland
Avatar of octopusfoundation
 • 3D-Coat
 • 3D Reconstruction
 • Photogrammetry
Avatar of james
 • 3D Reconstruction
 • Photogrammetry
 • Photoshop
Avatar of nebulousflynn
 • 3D Reconstruction
 • Blender
 • MagicaVoxel
Avatar of gerpho
 • 3D Reconstruction
 • Photogrammetry
 • Photoshop
Avatar of matthewbrennan
 • 3D Reconstruction
 • Photogrammetry
 • ZBrush
Avatar of bartv
 • Blender
 • Photogrammetry
Avatar of conqueror78
 • Cinema 4D
 • Photogrammetry
 • Photoshop
Avatar of wessexarchaeology
 • 3D Reconstruction
 • 3ds Max
 • AutoCAD
Avatar of alban
 • 3D Reconstruction
 • Photogrammetry
 • Photoshop
Avatar of mantasT
 • 3D-Coat
 • 3D Reconstruction
 • 3ds Max
Avatar of simonbrown
 • 3D Reconstruction
 • Photogrammetry
 • Photoshop
Avatar of comex
 • 3D Reconstruction
 • Photogrammetry
Avatar of phil_xg
 • 3D-Coat
 • MagicaVoxel
 • Photoshop
Avatar of hugoandersonwhymark
 • 3ds Max
 • Blender
 • Photogrammetry
Avatar of nts-archaeology
 • 3D Reconstruction
 • Photogrammetry
 • Photoshop
Avatar of dazx
 • Photogrammetry
 • Photoshop
Avatar of mikearrowsmith
 • 3D Reconstruction
 • Blender
 • Maya
Avatar of bobmarshall
 • 3D Reconstruction
 • Blender
 • Photoshop