arqueoxarxa.cat/Muse...

● Davant del mar, en un entorn natural excepcional, es troba Empúries. La seva singularitat, com a porta d’entrada de les cultures grega i romana a la península, fa d’aquest jaciment un marc incomparable per a la comprensió de les cultures clàssiques a Catalunya esdevenint l’únic jaciment arqueològic de la península on conviuen les restes d’una ciutat grega i romana.

● Frente al mar, en un emplazamiento natural excepcional, se halla Empúries. Su singularidad, como puerta de entrada de las culturas griega y romana en la península, hace de este yacimiento un marco incomparable para la comprensión de las culturas clásicas en Catalunya, siendo el único yacimiento arqueológico de la península donde conviven los restos de una ciudad griega y romana.

● Situated amid a stunning natural landscape, close to the shoreline, we find Empúries. Its unique position as entranceway to the Greek and Roman cultures on the peninsula makes this...