arqueoxarxa.cat/Muse...

● Al Massís del Garraf, dins del Parc Natural del mateix nom, es troba aquest enclavament estratègic. Les muntanyes esdevenen un important element de protecció que, junt amb l’abundància de recursos, van fer de la zona un espai privilegiat per a l’ocupació humana, com ho demostren els vestigis de 4000 anys d’ocupació.

● En el Massís del Garraf, dentro del Parc Natural del mismo nombre, se halla este enclave estratégico. Las montañas resultan un importante elemento de protección que, junto con la abundancia de recursos, hicieron de la zona un espacio privilegiado para la ocupación humana, como muestran los vestigios de 4.000 años de ocupación.

● This strategic enclave sits nestled in the Garraf Massif, within the confines of the Nature Park of the same name. The mountains provide a great deal of protection, which, along with an abundance of resources, makes the region ideal for human occupation, as attested to by evidence of 4,000