arqueoxarxa.cat/Muse...

● Nascut l´any 1978 com a conseqüència de la singular riquesa arqueològica de la zona, el Museu de Gavà té un paper rellevant en la protecció i la divulgació del patrimoni cultural i natural de la comarca.

● Creado el año 1978 como consecuencia de la singular riqueza arqueológica de la zona, el Museu de Gavà tiene un papel relevante en la protección y la divulgación del patrimonio cultural y natural de la comarca.

● Developed in 1978 in light of the area's singular archaeological wealth, the Gavà Museum plays a crucial role in safeguarding and disclosing the region's cultural and natural heritage.