Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

1

arqueoxarxa.cat/Muse...

● Amb clara vocació romanista, el MNAT és el museu més antic de Catalunya en la seva especialitat, un testimoni excepcional del procés de romanització de la península Ibèrica.

● Con clara vocación romanista, el MNAT es el museo más antiguo de Catalunya en su especialidad, un testimonio excepcional del proceso de romanización de la península ibérica.

● With a marked focus on the Romans, the MNAT is Catalonia's oldest museum dedicated to this area, a superb testament to the Iberian Peninsula's Romanisation process.