Judeţ Călăraşi, Localitatea OLTENIŢA
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa