• 1. Acropolis of Tarragona: ongoing 3D model.
 • 2. Model 3D d'època contemporània.
 • 2.1 Refugi de la Guerra Civil.
 • Inscripció de Minerva
 • 1b. Model general romà.
 • 4. Model 3D d'època medieval.
 • 3. Model 3D d'època renaixentista.
 • 5. Portico and exedra, partial reconstruction.
 • 2.2. Cisternes i refugi de la Guerra Civil.
 • Insc01a
 • Insc13
 • Insc12
 • 5.1 Portico and eastern, partial reconstruction.
 • Ins 10
 • Ins09
 • Insc 6
 • Insc 8
 • Insc 11
 • Insc5
 • Insc4
 • Insc3
 • Ins2
 • 6. Espai epigràfic.
 • 5.2 Fonamentació del mur del recinte de culte.