• Gestes, Davallament d'Erill la Vall, MEV
  • Nicodem, Davallament d'Erill la Vall, MEV
  • Sant Joan, Davallament d'Erill la Vall, MNAC
  • Josep d'Arimatea, Davallament, MEV
  • Mare de Déu, Davallament d'Erill la Vall, MNAC
  • Crist, Davallament d'Erill la Vall, MEV
  • Dimes, Davallament d'Erill la Vall, MEV
  • Davallament de la Creu, MEV i MNAC