• Oală mică cu toartă – Zalău
 • Ulcior de perete – Zalău
 • Ulcior de apă – Zalău
 • Strecurător din lut – Zalău
 • Ploscă mică – Zalău
 • Hârb - Oală mare cu o toartă de Zalău
 • Ulcior mare de apă / vin
 • Ulcior mare de apă sau vin
 • Oală cu toartă
 • Vas de breaslă - Canceu de vin
 • Canceu de perete
 • Farfurie - Blid de perete
 • Farfurie - Blid de perete
 • Castron