• Clau de volta
 • Os treballat
 • Tassó
 • Setrill
 • Moneda s'Hospitalet Vell
 • Escudella amb anses
 • Escudella amb anses
 • Làpida
 • Llumeta o llum d'oli
 • Sesterci romà
 • Crani
 • Canterella per a oli
 • Vas
 • Gerra-biberó
 • Bol
 • Gerro
 • Bust de Bacus
 • Olla globular
 • Llumeta
 • Gerreta de parets fines
 • Cassola alta
 • Llumeta islàmica
 • Copa amb crestes
 • Olla bitroncocònica