• Soul Eater class battleship (BS S7)
  • The Flying Dutchman class battleship (BS S6)
  • Diamond class battleship (BS S5)
  • Lion class battleship (BS S4)
  • Einstein class battleship (BS S3)
  • Caesar class battleship (BS S2)
  • Elbrus class Battleship (BS S1)