Ruoc Tom Ba Kien (@ruoctombakien) - Sketchfab
Ha Noi Viet Nam

Ruốc tôm Bá Kiến - đặc sản Hạ Long, Quảng Ninh cao cấp, đặc sản cho người sành ăn, do công ty TNHH thương mại đặc sản Việt Nam - DASAVINA c