Avatar of alban
 • 3D Reconstruction
 • Photogrammetry
 • Photoshop
Avatar of james
 • 3D Reconstruction
 • Photogrammetry
 • Photoshop
Avatar of mehmetduz
 • Maya
 • Mudbox
Avatar of mar-3d
 • 3D-Coat
 • 3ds Max
 • Maya
Avatar of ulamb
 • 3D-Coat
 • Maya
 • Mudbox
Avatar of kaspars_3d
 • 3D-Coat
 • 3D Reconstruction
 • Blender
Avatar of nicoternet
 • 3D-Coat
 • 3ds Max
 • Houdini
Avatar of davedind
 • 3ds Max
 • Blender
 • Maya
Avatar of notebullet
 • 3ds Max
 • AutoCAD
Avatar of joaobaltieri
 • Blender
 • Photoshop
 • Substance
Avatar of leandrocg
 • 3ds Max
 • AutoCAD
 • Photoshop
Avatar of boek_van_der_bij
 • Cinema 4D
 • Maya
 • Photoshop
Avatar of Geada
 • Blender
 • Mudbox
 • Photoshop
Avatar of blenderfrank
 • 3ds Max
 • Blender
 • Maya
Avatar of samr009
 • Cinema 4D
 • Maya
 • Mudbox
Avatar of gracemojica
 • 3ds Max
 • Maya
 • Photoshop
Avatar of dexyne
 • Blender
 • Unity