Avatar of Vũ Không Vũ - CEO Công ty Dòng Vốn

Ông Vũ Không Vũ hiện tại đang là Founder & CEO của Dòng Vốn chuyên dịch vụ vay thế chấp và đáo hạn ngân hàng.