Y học Việt Nam (@yhocvietnam) - Sketchfab
Ha Noi Viet Nam

22 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 0969645151 https://yhocvietnam.com.vn/