Day 13 - Arctic Fox - 3D model by NomadKing (@nomadking) [709f95b] - Sketchfab