i19 - 3D model by kashiwa (@kasshivva) [66dc669] - Sketchfab