Secret Six Samurai - Genba (Yugioh) - Buy Royalty Free 3D model by Anthony Yanez (@paulyanez) [1836f60] - Sketchfab Store