Steinalderboplass oversikt, Sarpsborg pukkverk - 3D model by Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (@khm) [3da5fbd] - Sketchfab