Avatar of ICAC
Tarragona, Spain

The ICAC is a public institution established by the Government of Catalonia and the Rovira i Virgili University of Tarragona (Spain)

TarrACro-POLIS 3D Models

24
-
1

TarrACrO-Polis: un viaje científico de 2.000 años de Historia. Aquesta col·lecció és el resultat d’un projecte de difusió de l’ICAC i el Museu Bíblic Tarraconense amb el suport de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. S’explica l’evolució diacrònica de l’Acròpolis de Tarragona centrant-se en l’entorn del Museu Bíblic. Es difonen els treballs científics desenvolupats a la Catedral de Tarragona en els darrers anys.

Esta colección es el resultado de un proyecto de difusión del ICAC y el Museo Bíblico Tarraconense con la ayuda de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Se explica la evolución diacrónica de la Acrópolis de Tarragona centrándose en el entorno del Museo Bíblico. Se difunden los trabajos científicos desarrollados en la Catedral de Tarragona en los últimos años.

Més informació:

icac.cat/recerca/projectes-de-recerca/pr...