3D models by Museo [UV] Historia Natural (@MUVHN) - Sketchfab
Burjassot, Valencia

Colecciones Paleontologicas 3D, del Museo de la Universitat de València de Historia Natural (MUVHN)

Bivalvo Rastellum carinatum 3D Model
Downloadable
Bivalvo Aquapecten 3D Model
Downloadable
Bivalvo Isocardia 3D Model
Downloadable
Molde interno bivalvo 3D Model
Downloadable
Bivalvo Mercenaria 3D Model
Downloadable
Conus Clionas 3D Model
Downloadable
Bivalvo Gigantopecten 3D Model
Downloadable
gasterópodo Nerinea 3D Model
Downloadable
Gasterópodo Conus 3D Model
Downloadable
Gasteropodos Sycostoma 3D Model
Downloadable
Ampullina sp. 3D Model
Downloadable
Rata almizclera 3D Model
Downloadable
Bivalvo Praeradiolites 3D Model
Downloadable
Bivalvo Fimbria lamellosa 3D Model
Downloadable
Bivalvo Gryphaea dilatata 3D Model
Downloadable