Barcelona, Spain

Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya - Generalitat de Catalunya