Avatar of Balo Túi Xách Việt
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh