Bắc Trường Sơn (@baobicarton) - Sketchfab
Hải Dương, Việt Nam

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa