Avatar of Bắc Trường Sơn

Hải Dương, Việt Nam

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa

Popular 3D models
View all (0)
No results

About

Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: sanxuatbaobicarton.com,SDT: 0918.136.768,Email : bactruongson@gmail.com, Địa Chỉ : KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

Category

Individual / Scientist

Member since

Apr 10th 2020

Stats

0 views
0 likes
0 triangles
0 vertices