Museu dArqueologia de Catalunya -Girona 3D Models

10
-
1

CAT. La seu de Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya se centra en l'explicació de l'activitat humana des de l'aparició de l'home fins a l'època tardoromana, a través de materials arqueològics trobats a jaciments de les comarques de Girona.

ES. La sede de Girona del Museo de Arqueología de Catalunya se centra en la explicación de la actividad humana desde la aparición del hombre hasta la época tardoromana, a través de materiales arqueológicos encontrados en yacimientos de las comarcas de Girona.

EN. The Girona branch of the Archaeology Museum of Catalonia explains human activity from the time man first appeared to the late Roman period using archaeological pieces found in the Girona region.

macgirona.cat