Avatar of Giravolt
Catalunya

El patrimoni cultural de Catalunya com mai l'has vist

Museu Etnològic del Montseny- la Gabella- MEMGA 3D Models

8
-
2

CAT. El Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, és un centre d'exposició, conservació, difusió i investigació del patrimoni cultural del massís del Montseny, instal·lat al centre d’Arbúcies. L’exposició permanent mostra els testimonis materials de les comunitats que han poblat el massís al llarg de la seva història.

ES. El Museo Etnológico del Montseny, la Gabella, es un centro de exposición, conservación, difusión e investigación del patrimonio cultural del macizo del Montseny, instalado en el centro de Arbúcies. La exposición permanente muestra los testimonios materiales de las comunidades que han poblado el macizo a lo largo de su historia.

EN. The Ethnological Museum of Montseny, La Gabella, is a centre for exhibiting, conserving, promoting and researching the cultural heritage of the Montseny mountains. Located in downtown Arbúcies, its permanent exhibit presents material evidence of the communities that have inhabited the Montseny mountains throughout history.

museuetnologicmontseny.org