Avatar of Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum
Troms, Norway

Restaureringsverft for flytende kulturminner.