Avatar of HEC
Vienna, Austria

Freelance character artist

Daryl Dixon 3D Model
Infinidude Base Model 3D Model
Available on Store
Infinidudette Pose A 3D Model
Available on Store
Agent Candy 3D Model
Infinidude Pose A 3D Model
Available on Store
MCB Knight 3D Model
Faith Healer 3D Model
Malefique 3D Model
Skull For Reference 3D Model
Master Yi 3D Model
Ziggs 3D Model