Avatar of ivoignatov

Bulgaria

Иво Игнатов Ч.Б.М. (известен като честния български ментор): https://www.ivoignatov.com