Avatar of Josep Maria Rovira Juan

Cabrera de Mar

Cal estudiar, preservar i recuperar el patrimoni, conèixer el passat, ens reafirma en el present i ens projecta cap al futur!