Judeţ Călăraşi, Localitatea OLTENIŢA

Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa