Avatar of nghialagiorg

viet nam

Blog nghialagi.org hỏi đáp, định nghĩa, khái niệm, nghĩa là gì, viet tat la j, y nghia