Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thai ở tuần thứ 20 có phá được không? phá thai 20 tuần tuổi hết bao nhiêu tiền?

No results