79 Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Giang

Phòng khám kinh đô